O nás

Communio, sociálně pastorační středisko Starokatolické církve v ČR, poskytuje služby různorodým cílovým skupinám uživatelů (zdravotně postižení, senioři, osamělí lidé, lidé v krizových životních situacích, děti a mládež a další). Jeho činnost zahrnuje širokou škálu aktivit (bezplatné poradenství, kurzy, poskytování prostoru pro uměleckou tvorbu a seberealizaci a další), přičemž většina aktivit umožňuje a předpokládá zapojení celé cílové populace. Při respektování individuálního přístupu ke každému uživateli, typu postižení či problematice tak dochází ke vzájemnému kontaktu lidí různých věkových skupin, sociálního původu, postižení apod., což má pozitivní poradenské i motivační dopady.

Cílem našich služeb bylo a nadále je především zprostředkovat cílovým skupinám sociální kontakt a umožnit jim tak prožití vlastní kompetence a sociální potřebnosti. Podporujeme jejich samostatnost v rozhodování a volbě programů našeho střediska – uživatelé se sami aktivně podílejí na tvorbě a průběhu programů. Z programů, které pravidelně probíhaly, můžeme uvést například výuku jazyků, výtvarné a rukodělné kurzy, tvůrčí psaní a další. Uživatelé se v prostorách Communia mohou domlouvat i na jiných společných činnostech, jako jsou návštěvy výstav, divadel, výlety, tematické besedy a jiné. V rámci psychologické poradenské činnosti pomáháme uživatelům vyrovnat se s jejich sociální situací (úmrtí blízkých osob apod.), a v rámci sociálního poradenství jim pomáháme při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů.

Středisko se také věnuje dětem a mládeži a to podporou jejich hodnotové orientace i schopnosti bránit se nebezpečným sektám.

Communio zároveň působí jako informační středisko, takže se k uživatelům dostávají kvalifikované informace o specializované pomoci v zařízeních následné péče apod.