Sociálně pastorační a informační středisko Communio

Středisko Communio nabízí širokou škálu služeb:

- psychologické poradenství (pomoc v životní krizové situaci, křesťansko-psychologické poradenství, “doprovázení”, arteterapie)
- kulturní a seberealizační činnost
- právní, sociální, dluhové, psychologické, religionistické (problém sekt) poradentství
- programy pro děti a mládež (tvůrčí psaní, divadlo, výtvarný a umělecký kroužek)
- filmový klub
- kurzy anglického jazyka
- poskytování informací veřejnosti